אודות

התנועה החברתית לישראל – כרטיס ביקור

מי אנחנו?

התנועה החברתית לישראל שמה לה למטרה לחתור לקידום מדיניות ציבורית שתבטיח שוויון הזדמנויות לכל, ככלי הדרוש להבטחת החוסן הלאומי של החברה הישראלית.

התנועה מפתחת ומנגישה ידע בתחומי המדיניות החברתית-כלכלית ותיאוריות כלכליות חדשניות וביקורתיות, ורותמת סטודנטים ואקדמאים לפעילות אקטיבית המכוונת להשפיע על המדיניות הציבורית. פעילי התנועה משתתפים בסדנאות והרצאות, נחשפים לדיונים בתחום החברתי כלכלי על כל מורכבותו, רוכשים ידע וכלים להשפעה על תהליך קבלת ההחלטות בישראל ופועלים באופן אקטיבי לשיפורן של החלטות אלה.

התנועה היא ארגון בלתי תלוי וא-מפלגתי הפועל החל משנת 2009.

הרקע להקמת התנועה

התנועה החברתית לישראל הוקמה על רקע תופעות העוני ואי השוויון בהזדמנויות בישראל, הפוגעות בחוסנה של החברה הישראלית, בדמותה ובערכיה הבסיסיים ביותר.

החברה הישראלית של שנות ה-2000 הפכה לחברה שמורכבת ממעמדות. מאזרחים רבים נשללת הזכות הבסיסית לחתור לחיים בכבוד להם ולמשפחתם, ובעקבות זאת נפגעת נכונותם למלא את חובותיהם, להתגייס לצבא ולתרום למדינה. החוסן הלאומי של החברה הישראלית נפגע וכך גם יכולתנו להשיג התפתחות כלכלית וחברתית בנות קיימא.

תופעות העוני ואי השוויון בהזדמנויות ברמתן כיום מהוות סכנה ממשית לעתידה של ישראל ואינן נופלות מן הסיכונים הבטחוניים האורבים לה.

החזון

בחברה הישראלית יתקיימו שלושה מרכיבי החוסן הלאומי של חברה:

חוסן חברתי-
החברה הישראלית תבטיח לחבריה שוויון הזדמנויות, חיים בכבוד ותתנהל על פי עקרונות הערבות ההדדית.
חוסן כלכלי-
בחברה הישראלית תחול התפתחות כלכלית בת קיימא, שעיקרה – צמיחה המקטינה את אי השוויון החברתי כלכלי.
חוסן אזרחי-
ציבור האזרחים בישראל יהיה מעורב ובעל ידע בנושאים חברתיים כלכליים ויפעל לקידום מדיניות ציבורית המבוססת על המטרות והערכים שלעיל.

המשימה

המדיניות שמובילות ממשלות ישראל בעשרים השנים האחרונות מאופינת בצמצום והפרטה של שירותים ציבוריים, צמצום הפעילויות לפיתוח ההון האנושי של אוכלוסיות בלתי משכילות ומדיניות מיסוי משמרת פערים חברתיים. לפי נתוני בנק ישראל, למשל, היתה בשנת 2007 ההוצאה על עידוד תעסוקה בישראל פחות ממחצית ההוצאה על מטרה זו במדינות ה- OECD.

אחד הגורמים המרכזיים לאי השוויון בהזדמנויות בישראל, לפערים, לניכור ולאלימות הוא אם כן המדיניות הממשלתית. התנועה החברתית לישראל מאמינה כי שינוי אמיתי בתופעות הפוגעות בחוסנה של החברה הישראלית יגיע רק מתוך שינוי עקרונות היסוד של המדיניות הקיימת וזוהי משימתה העיקרית.

קהלי יעד

סטודנטים ואקדמאים-
התנועה החברתית לישראל מאמינה שלציבור הסטודנטים והאקדמאים פוטנציאל לחולל שינוי בחברה הישראלית ולהשפיע על דמותה. רבים מקרב ציבור זה יהפכו בעתיד למקבלי החלטות בדרג הפוליטי והמקצועי ועם זאת, הוא חסר ידע מעמיק בנושאי מקרו המשמעותיים ביותר לעיצוב החברה וכן כלים לפעול באפקטיביות לשינוי המדיניות. מאבקים שמובילים ארגונים חברתיים ועמותות נכשלים פעמים רבות בגלל מחסור בתמיכה ומעורבות אזרחית, וקבוצות שלמות מקרב ציבור האקדמאים אינן פעילות חברתית בתחומי מקרו. לכן בחרה התנועה למקד את פעילותה בקרב ציבור זה.
מקבלי ההחלטות-
התנועה מפעילה שדולה בקרב גופים ואנשים המעורבים בתהליך קבלת ההחלטות בכל הדרגים, במשרדי הממשלה, בכנסת ובארגונים ציבוריים.

מטרות על

– התנועה החברתית לישראל תפעל ליצירת ציבור אקטיביסטי ומעורב של אקדמאים וסטודנטים.
– התנועה תרתום ציבור זה לקידום מדיניות אסטרטגית על פי עקרונות ה'אני מאמין' של התנועה.
– התנועה תעודד מנהיגות חברתית כלכלית בקרב מקבלי החלטות הנוכחיים והפוטנציאליים.
– התנועה תיצור גוף ידע ותפיץ אותו בקרב קהלי היעד.
– התנועה תגייס תמיכה ציבורית למאבקים קיימים.

אסטרטגיות פעולה

התנועה מקימה ומלווה קבוצות פעילים ופעילות שמקדמים מדיניות בתחומי עיסוקה, ומשמשת פלטפורמה מקצועית לאזרחים המעונינים ליצור יחד דרישה אזרחית לקידום מדיניות אסטרטגית.

קבוצות הפעילים עוסקות בפעילויות הבאות:

– השתתפות בסדנאות בנושאי המדיניות החברתית-כלכלית וצבירת ידע בנושא.
– פיתוח תכניות מדיניות חדשניות להתמודדות עם תופעות העוני וההדרה החברתית.
– הפעלת שדולה בקרב מקבלי ההחלטות, אישים וגופים המשפיעים על המדיניות בישראל.
– יצירת הד תקשורתי בנושאי המדיניות.
– הסברה ציבורית, חינוך ציבור ועידוד אקטיביזם: הרצאות וסדנאות, פייסבוק, וכדומה.
– פעולה ישירה, מפגני מחאה, הפגנות וצעדות.

כיום עוסקות הקבוצות הפעילות בתנועה בקידום 3 נושאים:

– יצירת מקומות עבודה איכותיים בשכר מחיה להבטחת תעסוקה מלאה בשוק העבודה.
– קידום העסקה ישירה במשק.
–  קידום שיטת מיסוי הוגנת ופרוגרסיבית יותר- העלאת המיסים הישירים על הכנסות גבוהות.

ייחודיות

טיפול בגורמי שורש לבעיית העוני-
התנועה מקדמת מדיניות ציבורית ארוכת טווח שמכוונת להתמודדות עם גורמי שורש לתופעת העוני כגון הון אנושי נמוך וחסמים מבניים בשוק העבודה.
מסיסמאות לתכניות מדיניות-
התנועה החברתית לישראל מפתחת תכניות קונקרטיות הניתנות ליישום כמעט מידי בשיתוף עם מקבלי ההחלטות, ומצביעה על מקורות המימון לתכניות אלה.
מודל מתקדם להסברה ציבורית-
רשת האינטרנט היום היא אחד הכלים המרכזיים לעיצוב דעת קהל. פעילי התנועה פועלים לפיתוח תחום זה עד לכדי מומחיות ארגונית במטרה לפעול כגוף משפיע ברשת.
מודל חדשני של שדולה (לובי)-
בעולם גלובלי מדיניות הממשלה בתחום החברתי כלכלי מושפעת באופן ניכר מגורמים וגופים עולמיים.  פעילות הלובי שלנו מתבצעת גם מול גופים  האלה.
שיתוף האוכלוסיות מעוטות המשאבים בפיתוח המדיניות המכוונת להשפיע עליהם-
במסגרת העבודה על ניירות המדיניות מתייעצים חברי התנועה עם קהלי יעד רלוונטים. בפעילות זו אנו מבקשים לסייע לפתיחת ערוצי הידברות בין האנשים החיים בעוני לבין מקבלי ההחלטות.

עקרונות פעולה

– התנועה היא ארגון עצמאי וא-מפלגתי.
– התנועה לא תנקוט עמדה בנושאים מדיניים.
– התנועה תחתור ליצירת שיתופי פעולה עם ארגונים, עמותות וגופים בעלי מטרות דומות לשלה.
– התנועה מייצגת את כל אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל ללא הבדל דת, גזע, מין, לאום או מגדר.
– התנועה לא תקבל מימון המותנה בשינוי עקרונותיה.
– התנועה לא תקבל מימון מממשלת ישראל על מנת להמנע מניגוד אינטרסים.

קצת מספרים..

250 חברים, בעיקר סטודנטים ואקדמאים.
כ-50 פעילים על בסיס קבוע בוגרי כלכלה, מדיניות ציבורית, עו"ס, משפטים, מדע המדינה ועוד.
2 מוקדי פעילות בארץ: ירושלים וגוש דן.

שיתופי פעולה בשנים 2010-2011:

– קורס לובינג חברתי לסטודנטים בשיתוף אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית.
– תכנית "מנהיגות חברתית כלכלית פורצת דרך" בשיתוף עם המחלקה למעורבות חברתית אונ' ת"א.
– קמפיין משותף עם המרכז הישראלי לקידום צדק חברתי לקידום מדיניות ליצירת מקומות עבודה.
– התנועה חברה פעילה בקואליצית הארגונים לקידום העסקה ישירה באוניברסיטאות.
– התנועה חברה בשולחן העגול של 'מרכז מאקרו' לקידום ההכשרה המקצועית בישראל.
– התנועה חברה ברשת האקטיביסטים של שתיל.
– התנועה פועלת יחד עם ארגונים נוספים לתכנון והפקת אירועי היום הבינ"ל למלחמה בעוני.
– התנועה חברה ברשת 'אנשים לפני רווחים' הפועלת לשינוי שיטת המיסוי ולצמצום הפערים.

מה עשינו עד היום?

– הוצאנו ניירות עמדה בנושא שכר המינימום, מדיניות התעסוקה ויצירת מקומות עבודה.
– הובלנו קמפיין ציבורי בנושא שכר המינימום במחצית השניה של שנת 2010.
– הובלנו קמפיין ציבורי נגד הקיצוץ הרוחבי במשרדי הממשלה בתחילת 2011.
– יזמנו עצומה אזרחית הקוראת להעלאת שכר המינימום. על העצומה חתמו אלפי חברים ופעילים.
– נפגשנו עם מקבלי החלטות ומומחים במשרדי הממשלה, בכנסת ובמגזר השלישי.
– כתבנו מכתבים למקבלי ההחלטות ועודדנו ארגונים ואזרחים לעשות כן.

נשמח לקבל כל תגובה על חזון התנועה כתבו אלינו

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: